Zgrada je podignuta 1905-1907. godine po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića.