Skip to Content

Blog Archives

Banjički logor

U ovom logoru formiranom u kompleksu stare kasarne 18. pešadijskog puka u vremenu od 9. jula 1941. do 3. oktobra 1944. godine, okupator je počinio veliki broj zločina prema gradjanima Srbije.

0 Continue Reading →

Banjički logor

Banjički logor, danas u sastavu Muzeja grada Beograda, utvrdjen je za spomenik kulture 1984. godine.

0 Continue Reading →