Podignuta u razdoblju između 1660. i 1688. godine, kao zadužbina sultana Sulejmana II, džamija predstavlja jedini sačuvani objekat turske sakralne arhitekture u Beogradu.