Astronomska opservatorija, koja je počela sa radom 1891, predstavlja jednu od najstarijih naučnih institucija u Srbiji.