Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda otvario je ovogodišnju manifestaciju Dani evropske baštine i obeležava jubilarnih 60 godina od svog osnivanja otvaranjem izložbe “Vreme i nasledje – satovi na fasadama beogradske arhitekture”