Rajsova „vila“ odgovara mnogo više tipu seoske kuće, iako je nameštaj ukazivao na gospodstvo i visok društveni položaj.