Lokalitet obuhvata rimsko utvrdjenje, civilno naselje i nekropolu. Antički Taurunum nastao je na ruševinama keltskog utvrdjenja, na prostoru današnjeg Gardoškog brega.