U centralnom delu Karadjordjevog parka nalazi se skroman zidani spomenik, koji je Aleksandar Karadjordjević podigao 1848. godine u slavu ustanika izginulih 1806. godine u borbama za oslobodjenje Beograda od Turaka.