Izuzetan geostrateški položaj i istorijske okolnosti, uticale su da se Beograd razvija kroz izuzetno dug vremenski period. Nastanak grada je u najvećoj meri vezan za prostor Beogradske tvrdjave, koja danas predstavlja složen i slojevit spomenički kompleks, sa materijalnim ostacima iz svih istorijskih epoha i etapa razvoja. S tim u vezi, na prostoru Beogradske tvrdjave moguće je sagledati kontinuitet urbanog razvoja Beograda.

.