arhitektonski tehničar, konzervator

Godina rodjenja: 1960.
Obrazovanje: diplomirani arhitektonski tehničar

Reference:

• Vuka Karadžića 14
• Turbe šeih Mustafe, Višnjićeva 1
• Spomenik zahvalnosti Francuskoj, park Veliki Kalemegdan
• Zgrada Beogradske zadruge, Karadjordjeva 48
• Vučina kuća na Savi, Karadjordjeva 61-61a
• Saborna crkva,Ul.kneza Sime Markovića br.3
• Projekti rekonstrukcije krova i ograde;
• Nikolajevska crkva u Zemunu, Ul.NJegoševa br.43;
• Crkva Sv.Dimitrija (Hariševa kapela ) u Zemunu, Ul.Grobljanska br.5;
• Manastir Fenek u Jakovu;
• Zgrada Stare telefonske centrale, Ul.Kosovska 47 ;
• Biblioteka grada Beograda, -(hotel „Srpska kruna“), Ul.kneza Mihaila br.56;
• Česni dom porodice Mihajlović, Obrenovac;
• Ičkova kuća u Zemunu, ugao Ulica Bežanijske br.18 i Svetosavske br.23;
• Rodna kuća Stepe Stepanovića u Kumodražu;
• Stara mehana u Barajevu, Projekat rekonstrukcije i restauracije objekta;
• Kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Barajevo;
• Manakova kuća, ugao Ulica G.Principa 7 i Kraljevića Marka 12
• Zgrada Narodnog pozorišta, Ul Francuska br.1-3;
• Zgrada Pravnog fakulteta,Ul.bulevar Revolucije br.67;
• Zgrada Železničke stanice Beograd, Projekat rekonstrukcije timpanona;
• Dom porodice Pavlović, Ul.gospodar Jevremova br.39;
• Dom braće Krstić,Ul. kralja Milutina 5
• Kuća Nikole Predića,Ul. Vuka Karadžića 14
• Zgrada Arhiva Srbije, Ul.Karnedžijeva br.2 ;
• Palata „Anker“, Ul.Terazije 26;
• Prometna banka, Ul.kneza Mihaila br. 26;
• Zgrada Starog dvora, Ul.Dragoslava Jovanovića 2, Projekat vraćanja orla na kupolu dvora;

 

Radno iskustvo:

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 30 godina
• Učešće u izradi Projekata restauracije i rekonstrukcije fasada (tehničko snimanje, tehnička obrada planova, razrada detalja) objekata u Beogradu

Ostalo:
• Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobra i dobara koja uživaju status prethone zaštite i mere njihove zaštite za potrebe regulacionih planova
• učešće u izradi Projekata za sprečavanje širenja vlage i statičke sanacije sakralnih objekata