viši konzervator, rukovodilac osnovne organizacione jedinice

Godina rodjenja: 1975.
Obrazovanje: Diplomirala 2002. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručni ispit propisan za rad u oblasti zaštite kulturnih dobara položila u maju 2007. godine u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i stekla zvanje istoričar umetnosti konzervator. Doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti
sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs

Reference:

 • Vodjenje Registra kulturnih dobara, vodjenje Evidencije nepokretnosti koje uživaju prethodnu zaštitu, ažuriranje baza podataka o kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu, saradnja sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara
 • Digitalizacija dokumentacije nepokretnog kulturnog nasledja na području Grada Beograda – rukovodilac projekta Programski sistem za vodjenje, upravljanje i korišćenje dokumentacije nepokretnog kulturnog nasledja (2016-2017)
 • Istraživanje, proučavanje i valorizacija kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu; izrada predloga odluka o utvrdjivanju nepokretnih kulturnih dobara: Palata Glavne pošte (2007), Zgrada Socijalnog osiguranja (2009), Fabrika hartije Milana Vape (2009), Umetnička livnica „Plastika“ (2010), Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika (2011), Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića (2012), Istorijsko jezgro Beograda (2015-2016), Fabrika „Teleoptik“ (2017); učešće u izradi planova detaljne regulacije: Program za urbanistički plan područja prostorne kulturno-istorijske celine Topčider (2007-2008); Program za izradu plana detaljne regulacije bloka izmedju ulica Bulevar vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška i Dunavske (2008); Program za izradu plana detaljne regulacije izmedju ulica Cara Dušana, Laze Jovanovića-Porcija, Ugrinovačke i Filipa Višnjića u Zemunu – fabrika „Teleoptik“ (2009); Plan detaljne regulacije područja Ade Huje – zona A (2010-2011)
 • Učešće u izradi projekata konzervacije, restauracije, rekonstrukcije, revitalizacije i prezentacije nepokretnih kulturnih dobara
 • Istraživanje fonda industrijskog nasledja Beograda, rukovodilac projekta (2007-2011)
 • Istraživanje fonda posleratne arhitekture Beograda, saradnik na projektu (2007-2011)
 • Član tehničkog tima za objekat Livnice Pantelić u okviru Projekta Saveta Evrope „Ljubljanski proces II – Rehabilitacija našeg zajedničkog nasledja“ (2012-2014)
 • Član žirija za ocenu konkursnih radova na temu: „Izrada idejnog rešenja rekonstrukcije i revitalizacije Narodne (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu“ (2014)
 • Član Stručnog saveta u proširenom sastavu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd (2016 – )
 • Učesnik i vodja stručne prakse u organizaciji Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (juna 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Koordinator i mentor kandidatima strudentske prakse Akademije bezbednosti i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti (2016, 2017); predavanje „Dokumentovanje, vrednovanje i zaštita nepokretnih kulturnih dobara“ studentima istorije umetnosti Filozofskog fakulteta na predmetu Istorija arhitekture (2017, 2019); koordinator BG prakse u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (2018, 2019)
 • Saradnja sa medijima
 • Učesnik naučnik skupova, konferencija i predavanja
 • Autor monografije o arhitekti Rajku M. Tatiću
 • Autor naučnih i stručnih radova, kataloga spomenika kulture, prikaza knjiga i izložbi, biografskih i enciklopedijskih jedinica
 • Recenzent autorskih priloga u naučnim časopisima

Izložbe:

 • „Dobrotvori Beogradskom univerzitetu“, Univerzitet u Beogradu, SANU, 2005, saradnik
 • „Multikulturni Beograd“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, septembar 2011, koautor
 • „Kosančićev venac – urbana obnova“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, februar 2018, koautor
 • „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“,Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd septembar 2018; Pariz novembar 2019 – februar 2020, koautor izložbe i koordinator projekta
 • „Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova“ i „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“, organizator izložbi u Kulturnom centru Srbije u Parizu, novembar 2019 – februar 2020.

Prezentacija nepokretnih kulturnih dobara (izbor):

 • Sekretar naučnog časopisa „Nasledje“ (2007-2013)
 • Saradnik na izradi Kataloga „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“ (2010) – prezentacija na internet stranici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Manifestacija Dani Beograda – stručno vodjenje kroz spomenik kulture Zgrada Starog dvora povodom 130. godina od otvaranja dvora (2014)
 • Manifestacija Dani evropske baštine – „Industrijsko nasledje – zaštita i revitalizacija“ (2012, 2013); stručno vodjenje spomenik kulture Zgrada Starog dvora (2014, 2015); obilazak spomenika kulture Staro sajmište – Logor Gestapoa (2016), učesnik okruglog stola „Kulturno nasledje i zajednice – živeti s nasledjem“ (Skupština grada Beograda, 2016); stručno vodjenje Dvorski kompleks na Terazijama sa obilaskom spomenika kulture Zgrada Starog dvora (2017)
 • Manifestacija BINA – stručno vodjenje kroz spomenike kulture Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu (2015, 2016), Staro sajmište – Logor Gestapoa (2016)
 • Manifestacija „Noć muzeja“, kordinator projekta (2018)
 • Član redakcije naučnog časopisa „Nasledje“ (2018 – )
 • Koordinator projekta „Mape nepokretnih kulturnih dobara na području grada Beograda“ (2018-2020)

Radno iskustvo:

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (2006 – ):

2006–2018 – Sektor za matičnu delatnost, Odeljenje za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju, Odsek za dokumentaciju
2018–2019 – rukovodilac Sektora za matičnu delatnost
2019 –  rukovodilac Sektora za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju

Naučni skupovi, konferencije i predavanja (izbor):

 • „Neovizantijski elementi u arhitekturi Rajka M. Tatića (1900-1979)“ usmeno saopštenje na Medjunarodnom naučnom skupu „Niš i Vizantija“, Niš 2003.
 • „Projektantska delatnost arhitekte Rajka Tatića od 1945. do savetovanja arhitekata u Dubrovniku 1950. godine“ usmeno saopštenje na naučnom simpozijumu Socrealizam u srpskoj likovnoj i primenjenoj umetnosti, arhitekturi i dizajnu u Muzeju primenjene umetnosti, Beograd 2006.
 • „Industrijsko nasledje Beograda – zona uz obalu Dunava“, usmeno saopštenje na Godišnjoj skupštini Društva konzervatora Srbije „Potencijali industrijskog i tehničkog nasledja Srbije, Zrenjanin 8-9. jun 2012.
 • „Podizanje spomenika na Starom sajmištu i njegovo značenje – Spomenik žrtvama fašističkog terora u logoru Sajmište i/ili Spomenik žrtvama genocida“ usmeno saopštenje na VI Konferenciji „Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograd, 8. novembar 2014.
 • „Dvorski kompleks na Terazijama: od vladarskog doma do reprezentativnog javnog prostora“ usmeno saopštenje na pozivnoj Konferenciji „Od osmanskog grada do „Beograda na vodi“: Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (19-21. vek) koautor sa Biljanom Mišić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 6. juli 2015.
 • Član organizacionog odbora Prve (28. maj 2010), Treće (23. novembar 2012), Pete (8. novembar 2014), Šeste (12. novembar 2015), Sedme (10. novembar 2016), Osme (12. oktobar 2017), Devete (25. maj 2018) Konferencije o kulturnom nasledju u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Objavljeni radovi (izbor):

 • S. Mihajlov, Prilog proučavanju arhitektonskog dela Milana Minića u Beogradu, Godišnjak grada Beograda XLVII-XLVIII, Beograd 2000/2001.
 • S. Mihajlov, Neovizantijski elementi u arhitekturi Rajka M. Tatića (1900-1979), u: Niš i Vizantija 2, Niš 2004, 425-436.
 • S. Mihajlov, D. Filipović, N. Marković, Univerzitetska biblioteka u: Dobrotvori Beogradskom univerzitetu, Beograd 2005,
 • A. Kadijević, T. Borić, S. Mihajlov, M. Prosen, Graditeljska dela: zadužbine beogradskog univerziteta u: Dobrotvori Beogradskom univerzitetu, Beograd 2005, 39-62.
 • S. Mihajlov, Letnja pozornica u Topčideru, Nasledje VIII, Beograd 2007, 119-127.
 • S. Mihajlov, B. Mišić, Palata Glavne pošte u Beogradu, Nasledje IH, Beograd 2008, 239-264.
 • S. Mihajlov, Fabrika Hartije Milana Vape, Nasledje XI, Beograd 2010, 71-78.
 • S. Mihajlov, Nastanak i razvoj industrijske zone na desnoj obali Dunava u Beogradu, Nasledje XII, Beograd 2011, 91-116.
 • S. Mihajlov, Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika, Nasledje XIII, Beograd 2012, 111-126.
 • S. Mihajlov, „Djačka trpeza“ u Beogradu – od humanitarne ustanove do studija prve državne televizije u Aberdarevoj 1, Godišnjak grada Beograda LIX, Beograd 2012, 59-80.
 • S. Mihajlov, Rajko M. Tatić 1900-1979, Beograd 2013.

prikazi monografije: Nasledje XV (2014), Glasnik Društva konzervatora Srbije 38 (2014), Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 43 (2015)

 • S. Mihajlov, Podizanje spomenika na Starom sajmištu i njegovo značenje – Spomenik žrtvama fašističkog terora u logoru Sajmište i/ili Spomenik žrtvama genocida, u: Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav, Beograd 2014, 125-145.
 • Saša Mihajlov, Marina Pavlović, Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving, in: Architettura e Cittá. Problemi di conservazione e valorizzazione, La Spezia (Italia) 2015, 369-378.
 • S. Mihajlov, Fabrika „Teleoptik“ u Zemunu, Nasledje XVII, Beograd 2016, 53-71.
 • M. Pavlović, B. Mišić, S. Mihajlov, Od Velike pijace do Trga Republike – traganje za stalnom kućom Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik Narodnog muzeja XXII-2, Beograd 2016, 365-387.
 • Mihajlov, Josif Najman: Belgrade Architect Between the Two Wars, Serbian studies vol. 28 no. 1-2, Bloomington, Indiana USA 2017, 157-177.
 • S. Mihajlov, B. Mišić, Dvorski kompleks na Terazijama: od vladarskog doma do reprezentativnog javnog prostora, u: Kritička preinačavanja javnih prostora Beograda od kraja 18. do početka 21. veka, Kultura 154, Beograd 2017, 56-79.
 • S. Mihajlov i dr, Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice, Beograd 2018; izmenjeno izdanje na francuskom Beograd 2019.
 • Z. Tucić, S. Mihajlov, Sanacija i restauracija spomenika, u: Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova, ur. Saša Mihajlov, Beograd 2018, 88-108.