Naslov: Antički SingidunumIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Nela Mićović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, Karta Antičkog Singidunuma: Rade Mrlješ, d.i.a. dokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Antički TaurunumIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ksenija Milenković

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Beogradska tvrdjava


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Nevenka Novaković

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Centralna zona Novog Beograda


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ivana Vesković

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Krunski venac u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Bojana Ibrajter Gazibara

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2)


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ivana Vesković

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Područje uz Ulicu kneza Miloša


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ksenija Ćirić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Profesorska kolonija u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Aleksandar Božović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Smiljanićeva ulica


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Irena Sretenović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Čaršija u Beljini


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Andjelija Milašinović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje