Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1995

Knjiga Beogradska tvrđava predstavlja sažetu istoriju utvrđenja od osnivanja antičkog Singidunuma, preko slovenskog Beograda do uloge Beogradske tvrđave u 19. i 20. veku.Njen viševekovni razvoj sagledan je kroz brojne sačuvane istorijske izvore i rezultate arheoloških istraživanja.

Poseban akcenat je stavljen na proučavanje razvojnih tokova fortifikacija u širim, evropskim, okvirima i to od antičkog utvrđenog logora – kastruma, preko utvrđenja sednjovekovnog grada, do savremene bastione artiljerijske tvrđave.

Knjiga je štampana na srpskom i engleskom jeziku.