Sagledivost nekih javnih spomenika sa područja grada Beograda