Podizanje tri osnovne škole u Beogradu 1928. godine kao prekretnica u razvoju arhitekture školskih objekata