Forma grada i urbanistička regulacija: Osmanov Pariz i Josimovićev Beograd