Čarobni vrt Bogosava Živkovića – stanje i predlog zaštite