Baltička moderna u Beogradu: projekt Uprave monopola i Ministarstva finansija (1908) Kričinskog i Vasiljeva