PUBLIKACIJA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA