Preuzmi
DOKUMENTACIJA Zavoda za zaštitu spomenika kulture je razvrstana u sledeće zbirke (fondove):

1. Zbirka pisanih dokumenata – dosijea
2. Zbirka planova – planoteka
3. Zbirka fototečkog materijala – fototeka
4. Zbirka štampanog materijala – biblioteka i hemeroteka

U formularu treba navesti koja vrsta dokumentacionog materijala Vam je potrebna i u vezi sa kojim objektom (objektima).

Takođe je potrebno navesti pun naziv teme Vašeg istraživačkog rada, zbog koga ste zainteresovani da izvršite uvid u dokumentaciju.

Studenti koji žele da izvrše uvid u dokumentaciju su u obavezi da prilože potvrdu svog fakulteta o redovnom studiranju (ili o pohađanju postdiplomske nastave), kao i preporuku svog mentora za istraživački rad kojim se bave.

Dokumentacija Zavoda se ne može pozajmljivati.