Zahtev za izdavanje Rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za postavljanje sredstva za oglašavanje