Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat i dokumentaciju u skladu sa konzervatorskim uslovima