ОПШТИ ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ ПАРКА
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ФАСАДА ПРЕМА ПАРКУ
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 

Cultural monument
King Alexander I’s University Students’ Residence Hall,
75, Kralja Aleksandra Boulevard

Споменик културе
Студентски дом краља Александра I,
Булевар краља Александра 75

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1927/8 after a design by the Russian-born architect Georgiy Pavlovich Kovalevski to provide accommodation for the students of Belgrade University, the Hall is a free-standing structure arranged on a trapezoid plan and showing a massive cubic form in outline. The main façade, accentuated by the ascending stairway portion and the first-floor balcony, faces the intersection 27 Marta Street and Bulevar Kralja Aleksandra. The façades are divided by stringcourses into the ground-floor and three upper floors, with a row of rhythmically arranged window openings. An ascending gradation created by means of plastic ornamentation proper to academism enhances the building’s formal appearance.
The Hall is a typical example of Belgrade’s architecture in the interwar period which encouraged the use of monumental and sumptuous academic designs as the best way to give material form to a new social reality. The building’s important location in the forming of the city centre, specific purpose which it has retained ever since, its architectural conception testifying to the skills of one from the group of Russian-born architects who played a part in making post-WWI Belgrade into a European metropolis, considerably contribute to its architectural, townscape, cultural and historical values.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Студентски дом краљ Александар I је саграђен 1927/1928. године, према пројекту руског архитекте Георгија Павловича Коваљевског, за студенте Београдског универзитета. Конципиран је као слободностојећи објекат разуђене основе трапезоидног облика који у силуети остварује масивну кубусну форму. Главна фасада истакнута улазном степенишном партијом и балконом првог спрата окренута је ка раскрсници Улице 27. марта и Булевара краља Александра. Фасаде су подеоним венцем рашчлањене на приземље и три спрата, са низом ритмично распоређених прозорских отвора. Присутна градација на фасадама од зоне приземља ка последњем спрату, остварена је применом декоративне пластике изведене у традицији академизма, што доприноси репрезентативности објекта.
Зграда студентског дома представља типичан пример архитектуре Београда у периоду између два рата, који је отворио могућност да се монументалним и раскошним академским архитектонским решењем на најбољи начин материјализује и презентује нова друштвена стварност. Значајан урбанистички положај у формирању градског центра, специфична намена одржана до данас, архитектонски концепт који сведочи о умећу једног из групе руских архитеката који су у послератно доба утицали на формирање Београда као једне од европских метропола, значајно доприносе његовим архитектонско-урбанистичким и културно-историјским вредностима.
 

Службени гласник РС бр. 73/07