ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1939/40.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА
 
БОЧНИ ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА
 
 
 
 
СКУЛПТУРА ВУКА КАРАЏИЋА
 
  Cultural monument
Monument to Vuk Karadžić,
Corner of Ruzveltova Street and Kralja Aleksandra Boulevard

Споменик културе
Споменик Вуку Караџићу,
Угао Рузвелтове улице и Булевара краља Александра
 
Lokacija     Location
 
 
 
The monument was erected on November 7, 1937, to commemorate the 150th anniversary of Vuk’s birth. It is the only public monument dedicated to this deserving Serbian scholar. The sculpture is the work of Đorđe Jovanović, the founder of modern Serbian sculpture and the first artist who did big format sculptures. The sculpture represents Vuk Karadžić (1787-1864) in full figure, holding in his hands a book that symbolizes his whole opus. The plinth is a simple parallelepiped, a solution characteristic of modern approach to monuments. The monument was financed by donations from the citizens of Serbia gathered throughout the country for ten years.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик је подигнут 7. новембра 1937. године поводом прославе стопедесетогодишњице Вуковог рођења. Једини је монументални јавни споменик подигнут овој заслужној личности српског народа. Скулптура је дело вајара Ђорђа Јовановића, оснивача српске модерне скулптуре и првог уметника који се бавио скулптуром великог формата. Скулптура представља Вука Караџића (1787-1864) у целој фигури с књигом у руци, која симболизује његово дело. Постамент споменика једноставне паралелопипедне масе представља решење карактеристично за модернију концепцију споменика. Куриозитет је да је споменик подигнут од прилога који су сакупљали грађани целе Србије током десет година.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 3/17
од 22.03.1965.