АЛЕЈА НОВОГ ГРОБЉА
 
АЛЕЈА ВЕЛИКАНА, НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МАТИЈЕ БАНА И СТЕВЕ ТОДОРОВИЋА, РАД ПЕТРА ПАЛАВИЧИНИЈА
 
АЛЕЈА ВЕЛИКАНА, НАДГРОБНИ СПОМЕНИК СИМЕ МАТАВУЉА
 
АЛЕЈА ВЕЛИКАНА, НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МИХАЈЛА КОВАЧЕВИЋА, РАД ПЕТРА ПАЛАВИЧИНИЈА
 
ГРОБЉЕ ЗАСЛУЖНИХ ГРАЂАНА, АУТОРИ БОГДАН БОГДАНОВИЋ И СВЕТИСЛАВ ЛИЧИНА
 
УЛАЗ У ФРАНЦУСКО ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ
 
 
 
 
КАПЕЛЕ НОВОГ ГРОБЉА
 
 

Cultural monument of great value
New Cemetery,
50, Ruzveltova Street

Споменик културе од великог значаја
Ново гробље,
Рузвелтова 50

 
Lokacija     Location
 
 
 
The New Cemetery was opened in 1886. It was the first planned and regulated space of that kind in Belgrade. The functioning of the graveyard marks the turning point in the contemporary public organization and life of the city. Numerous valuable monuments have been assembled in the graveyard: funerary chapels, works of many eminent architects, a number of sculptures in open air, tombstones, fences, funerary assets, works by artist craftsmen, stonemasons and blacksmiths, unique creations that define the ambience of the New Cemetery.
Generations of citizens from Belgrade have been buried here, among them numerous renowned personalities.
The New Cemetery complex comprises also Austro-Hungarian, French, Russian, Bulgarian, Italian and British war cemeteries.


 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Ново гробље, отворено 1886. године, први је плански регулисан простор те врсте у Београду. Почетак његовог функционисања означава прекретницу у савременом комуналном уређењу и животу града. Кроз стогодишње непрекидно функционисање, на гробљу су се таложиле многе вредности и знаменитости: надгробне капелице, дела многих познатих архитеката, бројна скулпторална дела – радови неколико генерација домаћих вајара која чине највећу збирку скулптуре под вредрим небом, надгробници, ограде и гробни мобилијар, дела уметничких заната, каменорезачког и ковачког, непоновљива остварења која дефинитивно обликују амбијент Новог гробља. Генерације Београђана су овде сахрањене, а међу њима и бројне знамените личности из свих области друштвеног живота. Такође, у оквиру комплекса Новог гробља налазе се аустро-угарско, француско, руско, бугарско, италијанско и британско ратничко гробље.
 

Службени гласник СРС бр. 28/83