УЛАЗНА ПАРТИЈА
 
ДЕТАЉ, КАРТУШ СА ГОДИНОМ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1935.
 
 

Cultural monument
Queen Maria’s Children’s Home,
57, Cara Dušana Street

Споменик културе
Зграда Дечијег дома краљице Марије,
Цара Душана 57

 
Lokacija     Location
 
 
 
Constructed in 1919 after a design by the civil engineer Franjo Katinčić, the building housed Queen Maria’s Children’s Home or the Home for Srem Orphans endowed by the Queen. It is a free-standing one-storey T-plan building in a post-Sezession style with elements of neo-classicism and contemporary functionalism. Its characteristic features are an emphasis on verticals, large three-leaf windows and wide masses with the accented central entrance. The building has architectural, cultural and historical value as part of Zemun’s built heritage from a thriving period in its economic, social, cultural and educational past, and a testimony to royal concern for uncared-for children.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Дечијег дома краљице Марије у Земуну је саграђена 1919. године, према пројекту грађевинара Фрање Катинчића. У згради се налазио Дечији дом краљице Марије, то јест Дом за сремску сирочад, који се финансирао средствима Фонда краљице Марије за подизање и издржавање сирочића. Грађен је као партерни објекат самостално постављен на парцели, са основом у облику слова „Т“. Архитектонски је обликован у духу постсецесије, са елементима неокласицизма и савремених архитектонско-функционалистичих тенденција. Одликују га наглашене вертикале у зидној профилацији, велики трокрилни прозори и широке масе са истакнутим централним улазом. Зграда Дечијег дома краљице Марије поседује архитектонско-стилске и културно-историјске вредности, као део историјског грађевинског фонда Земуна из времена његовог привредног, друштвеног и културно-просветног успона и као сведочанство бриге Двора о незбринутој деци.
 

Службени гласник РС бр.55/07