НАДГРОБНИЦИ НА ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ
 
ДЕТАЉ НАЈСТАРИЈЕГ АУСТРИЈСКОГ ПЛАНА ЗЕМУНА ИЗ 1740, ДВОРСКИ КОМОРНИ АРХИВ, БЕЧ
 
КАПЕЛА ПОРОДИЦЕ СПИРТА СА ПОРОДИЧНИМ ГРБОМ У РЕЉЕФУ
 
ГРОБНИЦА ЕВГЕНИЈА ПЕТРОВИЋА (†1925), АУТОР РЕЉЕФА ВАЈАР ТОМА РОСАНДИЋ
 
ГРОБНИЦА КАПАМАЏИЈА
 
 
 
 
ГЛАВНИ УЛАЗ ИЗ ГРОБЉАНСКЕ УЛИЦЕ
 
 

Cultural monument
Zemun Cemetery at Gardoš

Споменик културе
Земунско гробље на Гардошу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The establishment of the Zemun cemetery at Gardoš can be dated, in accordance with old plans, to around 1740. Soon, in the mid-1700 there was a complex of three cemeteries at the plateau of the Gardoš hill: orthodox, Catholic and Jewish cemeteries. All of them are still used. Partially preserved archeological cultural layers speak of the continuity of human presence in this region. The ramparts with loopholes and bastions from 1841, preserved as the cemetery enclosure, are the last parts of the city walls that used to enclose the whole territory of Zemun. There are also several valuable architectural edifices in the cemetery, like the Hariš family chapel, built after the design by renowned architect Svetozar Ivačković in 1874-1876, the Spirta family chapel and the chapel in the Catholic graveyard. A number of the tombstones of different stylistic and iconographic features have crucial significance in the chronological study of the cultural development of this part of twon, in the period of two centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Оснивање данашњег простора Земунског гробља на Гардошу везује се, према старијим плановима, за период пре 1740. године, а већ средином XVIII века на платоу Гaрдошког брега просторно је оформљен комплекс који чине два гробља, а конфенсионално три: православно, католичко и јеврејско, која су и данас у функцији. О континуитету живљења на овом простору сведоче делимично очувани археолошки културни слојеви, а одбрамбени зид са пушкарницама и бастионима из 1841. године, сачуван као ограда гробља, представља један од последњих очуваних делова градског бедема којим је некада био окружен цео Земун. У саставу гробља налази се неколико вредних архитектонских објеката као што су надгроба црква породице Хариш, саграђена по пројекту познатог архитекте Светозара Ивачковића 1876. године, капела породице Спирта и капела на католичком гробљу. Велики број надгробних споменика различитих стилских и иконографских особености од прворазредног су значаја за хронолошко праћење континуитета културног развоја овог дела града, у распону од два века.
 

Службени лист града Београда бр. 21/94