СЕГМЕНТ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, АРХИВСКИ ПЛАН, 1895.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, ПЛАН ИЗ 1944.
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 

Cultural monument
Post Office building,
8, Glavna Street

Споменик културе
Земунска пошта,
Главна 8

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was built in 1896, after the plans signed by Dragutin Kapus, city architect, on the plot where the old Post Office from the eighteenth century used to stand. The builder was Franja Jenč.
It is a two-wing building with a corridor in the middle, and a complex disposition of space to accommodate its function. It was designed in neo-renaissance style with influences of northern baroque applied to the roof decorative elements. With its rich plastic and specific programme it stands out among other public buildings in old downtown Zemun. Owing to the use of different materials, to its polychromatic façade and a complex roof plastic this building is a representative architectural monument. The interior of the building has been modernized but the spirit of architectural nineteenth century historicism has been preserved. The adaptation of the interior was done in 1961 and then at the end of the century. The Post Office building is one of the most important public buildings that document the historical and urban character of old downtown Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Поште подигнута је 1896. године по плановима које је потписао градски инжењер Драгутин Капус, а на месту срушене поштанске зграде из XVIII века. Грађевинске радове је изводио грађевинар Фрања Јенч. Зграда је двотрактног типа са ходником у средини, развијене диспозиције адекватне садржају. Обликована је у стилу неоренесансе са утицајем северњачког барока примењеног на кровним декоративним елементима. Богатом пластиком и специфичним програмом издваја се од јавних грађевина старог језгра Земуна. Употреба различитих материјала, полихромне фасаде и разуђена кровна пластика дају овој згради карактер репрезентативног објекта. Ентеријер зграде је осавремењен, али је дух архитектуре историцизма XIX века сачуван. Адаптација ентеријера је извршена је 1961. године, а затим крајем прошлог века. Зграда Поште представља једну од најзначајнијих јавних грађевина која документује историјски и урбани карактер Старог језгра Земуна.
 

Службени гласник РС бр. 51/97