ИЗГЛЕД КАПЕТАНИЈЕ 1916, РАЗГЛЕДНИЦА
 
КОЛОНАДА ЧЕОНЕ ФАСАДЕ, 2005.
 
ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ, ПРОЈЕКАТ 2004.
 
ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ, ПРОЈЕКАТ 2004.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, СЕДАМДЕСЕТЕ ГОДИНЕ 20. ВЕКА
 
  Cultural monument
Stara Kapetanija,
Zemun, 8 Kej oslobodjenja

Споменик културе
Стара капетанија у Земуну,
Кеј ослобођења 8
 
Lokacija     Location
 
 
Stara Kapetanija, literally meaning the Old Port Master’s Office, was built in 1908 to a design by the Austrian architect Remel to serve as a river steamboat landing and embarking station for passengers. It is a symmetrically composed free-standing one-storey structure with an extended covered porch facing the river designed in a post-Secession style and simply decorated. The building consists of two long wings at the junction of which is a central block emphasized by its greater height and double hip roof, one of the first in Zemun to be covered with “eternit” slates. The architectural composition of the building appropriately reflected the content of a steamboat company and passenger station. The building underwent an alteration, by which the left-wing porch was walled up. Since there are no surviving 18th- and 19th-century buildings related to river transport, this building preserves a testimony to the historical role of Zemun in the Danube river basin. Since 1985 it houses the renowned art gallery “Stara kapetanija”, the seat of the Association of Visual and Applied Artists of Zemun with its current membership of more than 150, and the editorial offices of the journal for visual communications Likovni život. For the past thirty years it has been a hub of the cultural and artistic life of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стара капетанија у Земуну је саграђена 1908. године за паробродску путничку станицу, по плановима бечког архитекте Ремела. Приземна издужена грађевина, конципирана као слободни павиљон са аркадама према обали, симетрично је компонована у постсецесијском духу са поједностављеном декорацијом. Централни део објекта из којег се развијају дугачка крила, истакнут је вишим волуменом и двоструким ломљеним кровом. Кров је покривен етернит плочама које се као врста покривача на Старој капетанији јављају међу првима у Земуну. Садржај агенцијске и саобраћајне станице адекватно је одражен у архитектонској композицији. Временом је зграда преправљена, затворене су аркаде на левом крилу према реци Дунав. Од старијих зграда некадашњег бродског уреда из 18. и 19. века, ниједна није сачувана, тако да је у овом здању садржана значајна историјска улога Земуна у речном саобраћају дунавског слива. Од 1985. године у згради се налазе реномирана ликовна галерија „Стара капетанија”, седиште Друштва ликовних и примењених уметника Земуна, која данас броји преко сто педесет чланова и редакција угледног часописа за ликовне и визуелне комуникације „Ликовни живот”. Последње три деценије је седиште културног и ликовног живота града Београда.
 

Службени гласник РС бр. 35/13