ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
АРХИВСКИ ПЛАН, ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 1912.
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Serbian school at Gornja varoš,
4, Svetotrojičina Street

Споменик културе
Српска школа у Горњој вароши,
Светотројичина 4

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Serbian school at Gornja varoš was built in 1872 and extended in 1912 after the design by Milan J. Jeremić and Joseph Marx, as a ground floor building of an exceptionally elongated oblong plan, turned by its longer side to the street. The facade was done in the style of neoclassicism with art nouveau elements. The house has a characteristic uniform rhythm of window apertures with low plastic decoration around them. The school is located in immediate vicinity of the churchyard of the Holy Trinity church to which it originally belonged. The house is a document on the development of education in Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Српска школа у Горњој вароши подигнута 1872. године, дограђена је 1912. према пројекту Милана Ј. Јеремића и Јозефа Маркса, као партерни објекат изразито издужене правоугаоне основе, окренут дужом страном ка улици. Фасада је обликована у духу неокласицизма с елементима сецесије. Карактерише је уједначен ритам прозорских отвора око којих је плитка пластична декорација. Школа се налази у непосредној близини порте Светотројичине цркве, чији је саставни део. Кућа сведочи о развоју школства у Земуну.
 

Службени гласник РС бр. 51/97