ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 2003.
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
БОЧНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Queen Maria Elementary School,
79, Prvomajska Street

Споменик културе
Основна школа „Краљица Марија“,
Првомајска 79

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was constructed in 1901 to accommodate a lower public school in Franzenstal, a German-inhabited suburb of Zemun. Until 1918 a German elementary school, it then became Queen Maria Elementary School. It was designed as a neo-Renaissance two-storey structure with an elevated ground floor. All principles of historicism, both in composition and in decoration, were consistently pursued in the building’s spatial and surface design.
The building has considerable cultural, historical and architectural value. It documents the development of the schooling system in the Zemun area and is the best example of historicist architecture outside the Historic Core of Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Основна школа „Краљица Марија“ је саграђена 1901. године за нижу пучку мешовиту школу у Франценсталу, старом земунском предграђу насељеном немачким становништвом. До 1918. године у овој згради се налазила немачка основна школа, а затим основна школа „Краљица Марија“. Стилски једноспратан објекат са високим партером конципиран је репрезентативно и обликован у маниру неоренесансе. Сви принципи историцистичке архитектуре, како у композицији тако и у декорацији, доследно су примењени у просторним и површинским шемама зграде.
Основна школа „Краљица Марија“ представља значајну културно-историјску и архитектонску вредност. Документује развој школства на подручју града и најбољи је примерак историцистичког архитектонског концепта изван Старог језгра Земуна.
 

Службени гласник РС бр. 55/07