ОРИГИНАЛНИ ПЛАН ЈОЗЕФА ФЕЛБЕРА, 1823.
 
УЛАЗНИ ХОЛ, 1965.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1930.
 
ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
ПЛАН ДОГРАДЊЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ, 1836.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Magistrate,
3, Magistrate Square

Споменик културе
Магистрат,
Магистратски трг 3

 
Lokacija     Location
 
 
 
The magistrate was established in Zemun in 1751 and in 1755 the town got its first Town Hall. It was a ground-floor building with a mansard, and served as Town Hall until 1832, when it was turned into residential quarters for Town Hall employees. It was burnt in 1867. In the period 1823-1832 a new, classicistic Town Hall was built next to the old one, after the design by Zemun architect Jozef Felber. It was built in solid material, with ceilings in vaulted baroque constructions on the ground floor and architraves on the first floor. It is symmetrical, with low risalto in the middle ending with gables. It has a cellar, ground floor and the first floor. The disposition of the rooms in the two tract scheme was influenced by the composition and contents of the Town Hall divided into several official departments. In 1836, after the plans signed by the city clerk Križanić the building was extended over the plot where the house of Miloš Urošević used to be. The newly built part changed the original purity of the classic conception although it consistently repeated the architectural and stylistic elements of the older part of the building. The Town Hall of Zemun was located in the new building until 1871, when the house was given over to the court of law, which remained in it for a longer period. The seat of the Serbian Radical Party has been in the building since 1997. In line with the particular importance of the building for Zemun and in accordance with its original function, it is necessary to maintain the public character of the building and move to it cultural institutions such as the Zemun Library, founded in 1825, and the Zemun Gallery. The Town Hall building is the purest example of classicism in the architecture of old downtown Zemun and a material proof of the development of the Zemun local authorities since 1751.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Магистрат у Земуну основан је 1751. године, а 1755. Земун је добио прву градску кућу. Била је то приземна барокна зграда с мансардом, која је служила као магистратска зграда до 1832, а од тада су у њој становали магистратски чиновници.
Изгорела је у пожару 1867. године. Од 1823. до 1832. године поред старе зграде саграђена је, по плановима земунског градитеља Јозефа Фелбера, нова магистратска зграда у духу класицизма. Зидана је од тврдог материјала, с међуспратним сводним барокним конструкцијама у приземљу и архитравним на спрату. Обликована је симетрично, с плитким средишњим ризалитом који се завршава тимпаноном. Има подрум, приземље и спрат. Диспозиција просторија у двотрактној шеми произашла је из састава и садржаја Магистрата који је био подељен на више службених одељења. Зграда је 1836. године, према плановима које је потписао градски канцелист Крижанић, проширена доградњом на месту некадашње куће Милоша Урошевића. Новоизграђени део изменио је првобитну чистоту класицистичке концепције и поред тога што су доследно поновљени грађевински и обликовни елементи старијег дела зграде. Земунски Магистрат био је смештен у овој згради до 1871. године, када је она предата на коришћење Суду који је ту боравио дуги низ година.
Зграда Магистрата представља најчистији примерак класицизма у архитектури Старог језгра Земуна и материјално сведочанство развоја земунске општинске управе чији континуитет досеже до 1751. године.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 96/4
од 19.05.1965.