ДЕТАЉ ФАСАДЕ, СУНЧАНИ САТ
 
ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ЧЕОНЕ ФАСАДЕ ИЗ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
 

Cultural monument
House with The Sun-Dial,
23, Glavna Street

Споменик културе
Кућа са сунчаним сатом,
Главнa 23

 
Lokacija     Location
 
 
 
The representative corner residential-business, one-storey house was built in 1823 and extended towards Dubrovačka Street in 1908. There is a cellar underneath one part of the house. The building has two tracts; it was built in brick with vaulted ceilings and architraves. According to its dual function, there are shops on the ground floor and flats on the first floor. The low, simple relief of the main facade, in the style of Empire, makes it one of the most harmonious buildings among the bourgeois houses of old downtown Zemun. The conspicuous corner window underlines the representative position of the house at a crossroads. The sun-dial on the facade overlooking Dubrovačka Street is a rarity of special value.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Репрезентативна угаона стамбено-пословна једноспратница, подигнута 1823. године и дограђена према Дубровачкој улици 1908. године. Зграда је двотрактног типа. Зидана је опеком. Међуспратне конструкције су сводне и архитравне. Намена је двојна, у приземљу су локали, а на спрату станови. Плитка, сведена пластика главне фасаде обликована је у духу ампира, што је чини једном од најскладнијих међу грађанским кућама Старог језгра Земуна. Маркантни угаони еркер истиче репрезентативни положај куће на раскршћу. Сунчани сат на фасади према Дубровачкој улици раритет је посебних вредности.
 Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 220 од 27.02.1951.