ГЛАВНИ УЛАЗ
 
ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
ОСНОВА СПРАТА И ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1905.
 
 

Cultural monument
Marković’s family House,
Corner of 14, Gospodska Street and 11, Magistrate Square

Споменик културе
Кућа породице Марковић,
Угао Господске 14 и
Магистратског трга 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
The corner building, built in the eighteenth century, with a rectangle inner courtyard, was reconstructed in 1801. The house was originally built by the merchant Dima, who sold it to the famous merchant Miloš Urošević. Urošević’s heirs sold the house to Stevan Marković, the mayor of Zemun. It is still in the possession of the Marković family. The house has all the features of prosperous bourgeois houses in old downtown of Zemun from the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth centuries. It has two tracts, with a cellar, ground floor and first floor. It was designed in baroque style with elements of empire. It was hit during the bombing in World War II so that the original closed composition was partly disturbed. It is necessary to restitute the demolished part.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Угаона зграда, подигнута у XVIII веку, са правоугаоним унутрашњим двориштем, реконструисана је 1801. године. Кућу је подигао грчки трговац Дима. Од њега ју је откупио чувени трговац Милош Урошевић, од чијих наследника је, 1870. године, зграду купио Стеван Марковић, градоначелник земунски. У власништву породице Марковић налази се и данас. Има све одлике богатих грађанских кућа Старог језгра Земуна, са прелаза из XVIII у XIX век. Двотрактног је типа, с подрумом, приземљем и спратом. Обликована је у духу барока са елементима ампира.
У последњем светском рату страдала је од бомбардовања, тако да је првобитна затворена композиција делимично нарушена.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 648/7
од 24.12.1965.