ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
 
БОЧНИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ТРШЧАНЕ СТРЕХЕ
 
ЦРТЕЖ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ЦРТЕЖ ЗАДЊЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ИЗ ДВОРИШТА
 
 

Cultural monument
Burovac’s family House,
27, Visoka Street

Споменик културе
Kућа породице Буровац,
Висока 27

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in late eighteenth century as a rectangular three-part residential building. It was turned toward the street with its shorter side and positioned freely at the edge of the plot. It was built in mud and straw, with a simple thatched roof, with wooden board gables and earthen floor. The main entrance was asymmetrically positioned toward the porch made of long eaves. It had two rooms and a kitchen between them. As a preserved example of thatched house from Vojvodina it was listed as national heritage. The house has been totally devastated.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је крајем XVIII века као правоугаона троделна стамбена кућа. Била је оријентисана ужом страном ка улици и постављена слободно на ивици парцеле. Грађена је од набоја, с једноставним кровом покривеним трском. Забати су били дашчани, а под земљан. Главни улаз је био асиметрично постављен према трему који је чинила испуштена стреха. Имала је две собе и кухињу у средини. Као сачувани примерак војвођанске куће, покривене трском, кућа је проглашена за споменик културе. Током времена у потпуности је урушена.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81