ПРОЈЕКАТ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА ПОДРУМА И ТЕМЕЉА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
 
 

Cultural monument
Еngineer Pavle Horvat’s House,
4, Ivićeva Street

Споменик културе
Кућа инжењера Павла Хорвата,
Ивићева 4

 
Lokacija     Location
 
 
 
This Zemun town house was built in 1910 in art nouveau style. It was on the estate of engineer Pavle Horvat, the author of the new regulation plan of Zemun from 1911. The house has a cellar, ground floor and upper floor. It has a characteristic asymmetrical entrance, low front projection, underlined timpanum with a cartouche and standing figures on the attic. The mansard roof is covered with eternit and black tile.
By its stylistic features, the consistently applied concept of art nouveau decoration into the traditional pattern of a one-storey house, the building belongs to the group that deserves to be listed as national trust. It stands on the borderline of the protected spatial cultural-historic whole of downtown Zemun as an element of its architectural and stylistic coherence.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Земунска градска кућа грађена је 1910. године у стилу сецесије. Налазила се у поседу инжењера Павла Хорвата који је 1911. године израдио нови регулациони план Земуна. Има подрум, приземље и спрат. Кућу карактерише асиметрично постављен улаз, плитки средишњи ризалит наглашен тимпаноном у којем се налази картуш, као и стојеће фигуре на атици. Мансардни кров је покривен етернит плочама и бибер црепом.
По својим стилским вредностима, доследно спроведеном концепту сецесијске декорације у традиционалну шему оквира стилске једноспратнице, ова кућа припада групи објеката културно-историјских вредности. Налази се у граничном подручју заштићене просторне културно-историјске целине Старо језгро Земуна, с којом чини архитектонско-стилски континуитет.
 

Службени гласник РС бр. 51/97