ПРОЈЕКАТ ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА
 
ПРОЈЕКАТ ФАСАДЕ ИЗ НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Dr. Sava Nedeljković’s House,
41, Cara Dušana Street

Споменик културе
Кућа др Саве Недељковића,
Цара Душана 41

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Dr. Sava Nedeljković was built in 1905 after the design of an unknown author, as a corner residential town house, with a raised ground floor and “L” plan, for pharmacist Dr. Sava Nedeljković. The facade has rich plastic decoration in art nouveau style, and characteristic uniform, rhythmic, series of windows. The house is a representative building on the outskirts of Zemun known as Gornja varoš, or the Upper town.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа др Саве Недељковића је подигнута 1905. године, према пројекту непознатог аутора, као угаона високопартерна, стамбена варошка кућа "L" основе за градског физикуса др Саву Недељковића. Фасада коју карактерише уједначен, ритмичан низ прозорских отвора, декорисана је богатом пластичном декорацијом обликованом у сецесијском духу. Кућа представља архитектонско стилску вредност као једна од репрезентативнијих кућа земунског предграђа Горња варош.
 

Службени гласник РС бр. 51/97