ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ОШТЕЋЕНА КУЋА ОД ГРАНАТЕ, 1915.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ УЛАЗНЕ КАПИЈЕ
 
ПРОЈЕКАТ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
 
 

Cultural monument
Afrodita Bialo's House,
45, Glavna Street

Споменик културе
Кућа Афродите Биало,
Главна 45

 
Lokacija     Location
 
 
 
This residential-commercial, one-storey house was built around 1800. It has a cellar underneath one part, ground floor, first floor and the characteristic high roof. It was built in solid material, has two tracts and double function. It was designed in the style of empire. The facade is symmetrically composed with the main carriage entrance in the middle. One of the most beautiful examples of period gates in old downtown of Zemun is at the main entrance of this building. The house is a representative sample of a more prosperous bourgeois house of its time, and together with the houses in the same block it constitutes a uniform ambient whole.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стамбено-трговачка једноспратница, подигнута око 1800. године. Састоји се од подрума испод дела зграде, приземља, спрата и карактеристичног високог крова. Грађена је од тврдог материјала, двотрактног је типа и двојне намене. Обликована је у стилу ампира. Фасада је симетрично компонована са главним колским улазом у средини. На главном улазу се налази једна од најлепших примерака сачуваних стилских капија у Старом језгру Земуна. Зграда представља репрезентативни примерак боље грађанске куће свог времена и са суседним кућама у блоку чини јединствену амбијенталну целину.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 219
од 27.02.1951.