ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ ПРИЛАЗ
 
ПРОЈЕКАТ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Evangelical Church,
2, Tošin Bunar Street

Споменик културе
Евангеличка црква,
Тошин бунар 2

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Evangelical church was built in 1926–30 at the corner of Prilaz (modern Jakuba Jakubovića) and Tošin Bunar streets. Its plan is reminiscent of a trefoil, a rotund with a prominent east apse and two side wings placed symmetrically in relation to the main entrance. A narrow narthex and the side wings are covered with hip roofs above which rises a larger-sized drum supporting a dome. The lantern mounted on top of the dome originally was surmounted by the cross, a symbol of Christ’s passion. The façades feature a reduced number of symmetrically arranged openings. The compact design, probably attributable to the school of Hugo Ehrlich and Viktor Kovačić, has townscape value that stems from the building’s successful positioning in relation to a crossroad on the approach to the Historic Core of Zemun.
The Evangelical church shows an original, rarely employed and consistently modernist architectural design. It has historical and cultural value as evidence of the presence of a Christian denomination in Zemun between the two world wars.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Евангеличка црква у Земуну подигнута је у периоду од 1926-1930. године на углу улица Прилаз и Тошиног бунара. Цркву одликује основа која асоцира на облике тролиста – ротонде са наглашеном апсидом и два бочна крила, симетрично постављена у односу на централни улаз. Изнад тросливних кровова који покривају скраћену припрату и бочна крила, диже се тамбур већих димензија. Над кубетом је лантерна на коју је првобитно постављен крст као симбол Христовог страдања. Грађевина поседује сведен број симетрично постављених отвора на фасади. Ово компактно, затворено архитектонско решење, које највероватније припада школи архитеката Хуга Ерлиха и Виктора Ковачића, поседује урбанистичку вредност оличену у изузетно успешном решењу у односу на положај раскршћа, надомак прилаза Старом језгру Земуна.Црква представља оригинално и ретко архитектонско остварење обликовано у доследно спроведеном модернистичком концепту. Несумњива је његова културно-историјска и документарна вредност, као сведочанства постојања и живљења једне хришћанске конфесионалне заједнице у периоду између два светска рата у Земуну.
 

Службени гласник РС бр. 108/05