ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Holy Trinity Church,
Corner of Dobanovačka and
Svetotrоjičina Streets

Споменик културе
Црква Св. Тројице,
Угао Добановачке и
Светотројичине улице

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built between 1839 and 1842 after the plans by Joseph Felber. It has a rectangular floor plan with one apse and a two-storey belfry. The front on the west side has a tympanum and two symmetrical vaults on both sides of the belfry in the style of classicism. The horizontal division of the façades was made by moulded cornices which obtain a baroque line in the upper part of the belfry. A particular quality of the building lies in the classicistic iron fence around the churchyard. The iconostasis in carved wood and gilding, in the baroque style with elements of classicism, was done by Gavrilo Ninković, carver and Živko Petrović, painter from Zemun, the author of mural paintings as well.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је подигнута 1839-1842. године по плановима Јозефа Фелбера. Конципирана је као једнобродна грађевина са плитким певницама, апсидом и двоспратним звоником. Западно прочеље је богато обрађено у класицистичком духу са елементима барока. Хоризонтална подела фасада извршена је профилисаним венцима који у горњем делу звоника добијају барокни акценат. Посебну вредност представља класицистичка гвоздена ограда око црквене порте. Иконостас су радили Гаврило Нинковић, ликорезац и Живко Петровић, земунски сликар који је радио и зидне слике. Иконостас је израђен у дрворезу с позлатом и обликован у духу барока са елементима класицизма.
 


Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
бр. 1072 од 29.07.1958.