ПРВОБИТНИ ИЗГЛЕД ЗВОНИКА
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
ЕНТЕРИЈЕР, СЕВЕРНИ ПЕВНИЧКИ ПРОСТОР
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ ПОДНИХ ПЛОЧИЦА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St George in Ugrinovci,
Corner of Beogradska and Kosančić Ivana Streets

Споменик културе
Црква Св. Георгија у Угриновцима,
Угао улица Београдске и Косанчић Ивана

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of St George was built between 1734 and 1779, and, according to the inscription below the icon of St John Chrysostom, construction was finally completed in 1788. It is a single-nave structure with a semicircular apse at the east end, and a narthex with a choir loft and a bell-tower on the west side. Spatially and in terms of ornamentation the design is baroque-inspired, but the original building has undergone a number of alterations since 1834/5, when Johann Hengster, a renowned Zemun mason, and Franz Pils refurbished the church and built a new bell-tower.
The baroque-style iconostasis of the developed type carved with stylized floral motifs dates from 1787. It is the only entirely preserved iconostasis of the gifted Zemun painter Mihailo Radosavljević. In 1912 another Zemun painter, Branko A. Kuzmanović, was commissioned to repaint some of the icons. The existing bell-tower was built in 1958, when the church, desecrated and damaged by the Ustasha during WWII, was restored.
The Church of St George has architectural and townscape value as tangible evidence of the development of the religious art and architecture of the Serbs in lower Srem in the 18th and 19th centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Светог Великомученика Георгија подигнута је у периоду од 1734. до 1779. године. Према подацима из записа испод иконе Св.Јована Златоустог, црква је дефинитивно завршена 1788. године. То је једнобродна грађевина са једном полукружном апсидом на источној страни и припратом, хором и звоником на западној страни. У просторном и декоративном погледу црква је конципирана у духу барока. Међутим, њен првобитни изглед доживео је низ измена. Прва преправка је извршена 1834-35. године, када је један од најугледнијих зидарских мајстора из Земуна, Јохан Хенгстер заједно са Францом Пилсом обновио цркву и подигао нови звоник. Иконостас развијеног типа, израђен 1787. године у барокном стилу, састављен је од стилизованих биљних мотива. Ово је једини у целини очувани иконостас Михаила Радосављевића, веома даровитог земунског сликара. За пресликавање појединих икона са иконостаса ангажован је 1912. године земунски сликар Бранко А. Кузмановић. Данашњи звоник датира из 1958. године, када је обновљен угриновачки храм, страдао усташким скрнављењем и рушењем за време Другог светског рата.
Црква представља архитектонско-урбанистичку вредност, као материјално сведочанство развоја сакралне архитектуре и ликовних уметности Срба XVIII и XIX века у доњем Срему.
 

Службени гласник РС бр. 108/05