ОПШТИ ИЗГЛЕД ИКОНОСТАСА
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of the Holy Archangels Michael and Gabriel,
2, Pukovnika Milenka Pavlovića Street, Batajnica

Споменик културе
Црква Св. Арханђела Михаила и Гаврила,
Пуковника Миленка Павловића 2, Батајницa

 
Lokacija     Location
 
 
 
 
The church was built between 1780 and 1785 on the spot where an older, eighteenth century church used to stand, as a single nave building with a semi-circular apse, narthex and a high, three-storey Baroque belfry. It represents the oldest architectural monument and the dominant town-planning and spatial edifice in the small town. The church keeps artworks of exceptional cultural value: the iconostasis with fifty-four icons by the renowned Baroque painter Teodor Kračun, twenty-eight icons by the well-known Zemun nineteenth century painter Živko Petrović, and a series of applied art objects from the eighteenth and nineteenth centuries, as well as several rare books and archival items.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. арханђела Михаила и Гаврила подигнута је између 1780. и 1785. године на месту старијег објекта из XVIII века, као једнобродна барокна грађевина са полукружном апсидом, припратом и високим троспратним барокним звоником. Представља најстарији архитектонски споменик и главну урбанистичко-просторну доминанту овог насеља. У цркви се чувају уметничка дела изузетне културне вредности: иконостас са 54 иконе које се приписују истакнутом српском барокном сликару Теодору Крачуну, затим 28 икона познатог земунског сликара XIX века Живка Петровића, као и низ дела примењене уметности XVIII и XIX века и неколико ретких књишко-архивских предмета.
 

Службени лист града Београда бр. 4/83