ПОГЛЕД СА РЕКЕ, 1896.
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ И ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ
 
ПРОЈЕКАТ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА
 
 

Cultural monument
Customs Office,
26, Zmaj Jovina Street

Споменик културе
Царинарница,
Змај Јовина 26

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Customs Office was built in 1781 at the place of an older building from the time when the Customs and Salt Exice was founded. It was built in brick with lime mortar and vaulted ceilings in the cellar and on the ground floor and architraves on the upper floor. It has two tracts with a corridor towards the courtyard. It was strictly symmetrically composed and designed in the style of classicism with characteristic triangular gables in the middle of the main facade. The structural vaults of the ground floor are baroque. The Customs Office was one of the largest buildings of the old downtown Zemun with adjecant salt-magazines. The building represents one of the most significant buildings of economic and urban development of Zemun, as a document of the historic position of the town at the borderline of two empires.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
На месту старије зграде из времена оснивања Тридесетничарско-соларског уреда подигнута је 1781. године зграда Царинарнице.
Зидана је опеком у кречном малтеру с међуспратним сводним конструкцијама у подруму и приземљу и архитравним на спрату. Двотрактних је основа са ходником према дворишту. Компонована је строго симетрично, а обликована је у стилу класицизма с карактеристичним троугластим забатом на средини главне фасаде. Конструкциони сводови приземља су барокни. Царинарница је била једно од највећих здања Старог језгра Земуна, уз које су били саграђени и магацини Соларе. Зграда представља један од најзначајнијих објеката привредног и урбаног развоја Земуна и документује историјски положај града на граници двa царства.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 95/4
од 03.07.1965.