ОПШТИ ИЗГЛЕД СА ЈУГОИСТОКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ИКОНОСТАСА
 
ЈЕВАНЂЕЉЕ, МОСКВА 1782.
 
ЈЕВАНЂЕЉЕ, МОСКВА 1782.
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
 

Cultural monument
Church of Holy Virgin,
4, Rajačićeva Street

Споменик културе
Богородичина црква,
Рајачићева 4

 
Lokacija     Location
 
 
 
In the west part of the old downtown Zemun, developed since the beginning of the eighteenth century, the foundation stone for its Orthodox church was laid in 1777. The building of the church was financed by the Serbian and Greek Orthodox citizens of Zemun. The church was sanctified in 1783. It is a single-nave building with a semi-circle apse, choir niche and a three-sectional nave. A copper dome is above the nave. The church was originally without a belfry in line with the traditional Serbian-Byzantine elements, similar to other old Orthodox churches in Vojvodina, but gained its present day form in a later reconstruction. A big belfry on the west side was built at the turn of the eighteenth century and the church was fundamentally reconstructed in 1880. Under the belfry there is a depository of rarities for the bones, according to the rules still observed in Greek orthodox churches, particularly at Mount Athos.
The Church of Virgin Mary is the largest church in old downtown Zemun, a single-nave building with shallow choir niches and graceful slender two-storey belfry springing from the west facade. The church has a richly carved baroque iconostasis carved by Aksentije, the carver, from a renowned artisan family Marković, with icons by a talented and productive icon painter and classicistic painter Arsenije Teodorović.
The church was renovated in 2000-2001, its fresco paintings were repaired, it got a new floor and floor heating. The church and the neighbouring Centre of the Serbian Orthodox community share one plot and make one entity.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
На западном делу Старог језгра Земуна развијаном од почетка XVIII века, положен је 1777. године камен темељац за нову православну цркву чије грађење је финансирало православно становништво Земуна, српске и грчке националности. Црква је освећена 1783. године. Изграђена је као једнобродна грађевина са полуобличастом апсидом, певницом и наосом са три травеја над којим се уздизало кубе. Првобитно је црква, без звоника, задржала неке традиционалне српско-византијске елементе, слично старијим православним црквама у Војводини, али је каснијом реконструкцијом добила данашњи облик. На прелазу XVIII у XIX век изграђен је звоник на западној страни, а 1880. црква је темељито преправљена. Испод звоника налази се укопан раритетни депозиториј за одлагање костију, према правилима која се и данас поштују у Грчкој православној цркви, првенствено у манастирима Свете Горе.
Богородичина црква је највећи храм у Старом језгру Земуна, једнобродна, са плитким певничким просторима и витким двоспратним звоником који излази из западне фасаде. Има богато изрезбарен барокни иконостас који је резао пилтор Аксентије, из познате занатске породице Марковић, са иконама врсног и продуктивног иконописца и сликара класицизма, Арсенија Теодоровића.
Црква је рестаурирана током 2000-2001. године, када је обновљено зидно сликарство, постављен нови под и подно грејање. Црква представља целину са Домом Српске православне црквене општине, са којим дели исту парцелу.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92