ДЕТАЉ ФАСАДЕ, ПРОЗОРИ, 2005.
 
ДЕТАЉ КРОВА, ЛУКАРНА, 2005.
 
УЛАЗНА КАПИЈА, ДЕТАЉ, 2005.
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ И ПРЕСЕК, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1910.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1966.
 
  Cultural monument
Binder House,
Zemun, 4 Dr Petra Markovića St.

Споменик културе
Биндерова кућа у Земуну,
Др Петра Марковића 4
 
Lokacija     Location
 
 
The Binder House was built in 1911 to a design by Franjo Jenč as a representative two-storey residence. The one-family house with a complex plan and content arranged on two levels belongs among the urban mansions in the Secession style. The street front features projecting end bays flanking a ground-floor loggia and a large upper-floor balcony, while the main entrance is from the garden at the side of the house. The house constitutes an architecturally unique design in the Old Core of Zemun, a part of the historic building stock from a period of economic, social and cultural rise of Zemun and a testimony to the design of representative residential buildings at the beginning of the 20th century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Биндерова кућа саграђена је 1911. године као репрезентативна стамбена једноспратница, према плановима Фрање Јенча. Једнопородична кућа развијених основа и сложеног садржаја који се протеже кроз две етаже, спада међу градске виле виског стамбеног стандарда обликоване у духу сецесије. Компонована је са два наглашена бочна ризалита између којих је лођа у приземљу и велики балкон на спрату, док је главни улаз постављен бочно из дворишта. Представља кућу јединственог архитектонског концепта у оквиру просторне културно-историјске целине Старо језгро Земуна, део историјског грађевинског фонда из времена привредног, друштвеног и културног успона Земуна и сведочанство развоја репрезентативних стамбених објеката почетком прошлог века.
 

Службени гласник РС бр. 33/13