Списак градских општина
 
  1. Барајево
  2. Врачар
  3. Вождовац
  4. Гроцка
  5. Звездара
  6. Земун
  7. Лазаревац
  8. Младеновац
  9. Нови Београд
10. Обреновац
11. Палилула
12. Раковица
13. Савски Венац
14. Сопот
15. Стари град
16. Сурчин
17. Чукарица 
 
 
 
 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
  1. Антички Таурунум
  2. Биндерова кућа
  3. Богородичина црква
  4. Брестове међе
  5. Дом српске православне црквене општине
  6. Евангеличка црква
  7. Зграда Водне заједнице
  8. Зграда Дечијег дома краљице Марије
  9. Зграда Команде ваздухопловства
10. Земунска гимназија
11. Земунско гробље на Гардошу
12. Земунска пошта
13. Земунска тврђава
14. Ичкова кућа
15. Контумацка капела Св. Арханђела Михаила и Гаврила
16. Контумацка капела Св. Рока
17. Кућа Афродите Биало
18. Кућа др Саве Недељковића
19. Кућа инжењера Павла Хорвата
20. Кућа породице Буровац
21. Кућа породице Карамата
22. Кућа породице Марковић
23. Кућа са сунчаним сатом
24. Кућа у Главној улици бр. 7
25. Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић
26. Ливница „Пантелић”
27. Магистрат
28. Николајевска црква
29. Основна школа „Краљица Марија”
30. Спиртина кућа
31. Српска школа у Горњој вароши
32. Стара зграда Пољопривредног факултета
33. Стара капетанија
34. Старо језгро Земуна
35. Царинарница
36. Црква Св. Арханђела Михаила и Гаврила у Батајници
37. Црква Св. Димитрија (Харишева капела)
38. Црква Св. Георгија у Угриновцима
39. Црква Св. Тројице
  nazad na pocetak