ИЗГЛЕД ДРВЕНОГ КРСТА, КРАЈ 19. ВЕКА
 
НАТПИС НА ОБНОВЉЕНОМ СПОМЕНИКУ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Vozarev Cross,
Park between Vojvode Šupljikca and Mileševska Streets

Споменик културе
Возарев крст,
Парк између улица Војводе Шупљикца и Милешевске

 
Lokacija     Location
 
 
 
In March of 1847 the well-known Belgrade bookseller and printer, Gligorije Vozarević, erected a wooden cross decorated with icons in his field at Vračar. The contemporaries interpreted the cross not only as a symbol of faith but as a sign of liberation – a symbol of victory. This cross is for that reason considered to be the first public monument in Belgrade. In 1931, the Belgrade municipal authorities replaced the ruined wooden cross with one in red artificial stone. That part of Belgrade is called after the cross – Crveni krst, or Red cross area
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Месеца марта 1847. године, познати београдски књижар и штампар, Глигорије Возаревић, подигао је на својој њиви на Врачару дрвени крст украшен иконама. Савременици су подизање крста тумачили не само као симбол вере, већ и као знак ослобођења – симбол победе. Стога се овај крст сматра првим јавним спомеником у Београду. Дотрајали дрвени крст је Београдска општина обновила 1933. године у црвеном вештачком камену. По њему је део Београда назван Црвени крст.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87