ОПШТИ ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА
 
ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЉАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА (1906)
 
НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ НА ГРОБЉУ ОСЛОБОДИЛАЦА БЕОГРАДА
 
ИЗГЛЕД КАРАЂОРЂЕВОГ ПАРКА СА СПОМЕНИКОМ У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЉАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА (1906)
 
СИТУАЦИЈА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА
 
 

Site of great value
Monument and Cemetery to The Liberators of Belgrade in 1806,
Karađorđev park

Знаменито место од великог значаја
Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. године,
Карађорђев парк

 
Lokacija     Location
 
 
 
Karađorđev Park is an authentic place of the camp of the main insurgent armies and of the military cemetery of the liberators of Belgrade under Karađorđe in 1806. The monument in the cemetery was erected by Prince Aleksandar Karađođević in 1848, the first monument in Belgrade erected in honour of a historic event and also the first public monument. The park itself with the cemetery and the monument is the only place with preserved authentic material remains that document the sojourn of the insurgent army in Belgrade and evoke the memory of the capturing of Belgrade in 1806. The last remains of the insurgents’ cemetery that occupied a large part of the park are now the remaining twelve tombstones placed in a row during the reconstruction of the park. These memorials with stylized crosses and zigzag lines resemble in type the rural tombstones from that period in the area of greater Belgrade. The monument from 1848 is very modest in form and decoration. It is 547 cm high, made from yellow stone and covered with artificial stone. The marble plaques mounted on the sides bear the text of dedication and the text about the renovation of the monument in 1889.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Карађорђев парк је аутентично историјско место логора главне устаничке војске и војничког гробља ослободилаца Београда под Карађорђем 1806. године. Споменик који је на овом гробљу подигао кнез Александар Карађорђевић 1848. године, први је споменик у Београду подигнут у славу једном историјском догађају, истовремено и први јавни споменик. Терен парка са гробљем и спомеником једино је место са очуваним аутентичним материјалним остацима који документују боравак устаничке војске у Београду и евоцирају успомену на освајање Београда 1806. године. Последње остатке устаничког гробља, које се налазило на великом делу парка, представљају дванаест надгробних споменика на гробовима устаника, постављених у низ приликом уређења парка. Ови споменици са стилизованим крстовима и цик-цак линијама слични су сеоским надгробним споменицима на београдском подручју из тог периода. Споменик из 1848. године скроман је по облику и декорацији. Висине је 547 cm. Израђен је од жућкастог камена и обложен вештачким каменом. На мермерним плочама са стране исписан је текст посвете и текст о обнови споменика 1889. године.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79