ИЗГЛЕД УЛАЗНЕ КАПИЈЕ
 
КАМИН У ТРПЕЗАРИЈИ
 
САЛОН У ПРИЗЕМЉУ
 
ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Bogdan Gavrilović’s House,
11, Mišarska Street

Споменик културе
Кућа Богдана Гавриловића,
Мишарска 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Bogdan Gavrilović, professor at Belgrade University, at the Technical and Philosophical Faculties, Rector of Belgrade University, member and president of the Serbian Academy of Sciences and Arts was built at the end of 1898 or the beginning of 1899. It is a relatively modest middle-class house, traditionally turned towards the courtyard, with the facade in the style of academism, a consistently applied horizontal division and reduced decorative plastic. The importance of the building rests upon the fact that in the house lived and worked Dr. Bogdan Gavrilović (1863-1947), renowned mathematicians and humanitarian, for more than fifty years active in cultural, educational and scholarly circles.
The house still keeps the personal legacy of this eminent figure from Serbian education and culture. In addition, it is a solid work of Belgrade academic architecture from the late nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Богдана Гавриловића, наставника Велике школе, професора Техничког и Филозофског факултета, ректора Београдског универзитета, академика и председника Српске академије наука и уметности, изграђена је крајем 1898. или почетком 1899. године. Представља релативно скромну грађанску кућу, традиционално окренуту ка дворишту, са фасадом обликованом у академском маниру, са доследно спроведеном поделом по хоризонтали и сведеном декоративном пластиком. Значај објекта проистиче из чињенице да је у њој живео и радио др Богдан Гавриловић (1863-1947), угледни математичар и хуманиста, који се више од пола столећа активно бавио културним, просветним и научним радом. У кући је сачувана лична заоставштина која сведочи о овој истакнутој личности српске просвете и културе. Осим тога, кућа представља солидно остварење београдске академске архитектуре с краја XIX века.
 

Службени гласник РС бр. 51/97