ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ИЗ ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ
 
УЛАЗ ИЗ ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ
 
ДЕТАЉ ОГРАДЕ
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА МИЛУТИНА
 
 

Cultural monument
State Chemical Laboratory,
25, Kralja Milutina and 12, Njegoševa Streets

Споменик културе
Државна хемијска лабораторија
Краља Милутина 25 и Његошеве 12

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the State Chemical Laboratory was completed in 1882 in the style of academism and in compliance with the resources of the state and the requirements of the profession. It was built owing to the efforts of Dr. Ferdinand Šams, although the decision to establish such an institution was passed in 1859. An extra floor was added in 1926-27, in accord with the existing architecture of the building. The building stands as a document about the development of chemical scholarship in Serbia and honours the continuous existence of the institution for over a century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Државне хемијске лабораторије подигнута je 1882. као академски коципирана приземница у складу с могућностима државе и потребама струке залагањем др Фердинанда Шамса, иако је одлука о неопходности постојања овакве институције донета још 1859. године. Спрат је дограђен 1926/27. године у складу с већ постојећом архитектуром објекта. Зграда представља документ о развоју хемијске струке у Србији и указује на постојање институције у континуитету од преко сто година.
 Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 168/5
од 08.05.1965.